Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor nadzoru budowlanego

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Plac Św. Józefa 5; 62-800 Kalisz

Miejsce wykonywania pracy:

Kalisz

Plac św. Józefa 5; 62-800 Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • prowadzenie inspekcji obiektów użytkowanych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
 • prowadzenie postępowań w zakresie zażaleń, odwołań, rozpatrywania skarg
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, przeprowadzaniu kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych, wskazane posiadanie prawa jazdy kat.B.- korzystanie z samochodów służbowych bez kierowcy;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

siedziba urzędu na 2 piętrze budynku, brak windy, praca przy komputerze. W terenie praca na budowach przy wykonywaniu czynności kontrolnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
  • prawo jazdy kat b

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

09-02-2015

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ziemowit Józefiak , w dniu:  29‑01‑2015 14:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  29‑01‑2015 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2015 14:14:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie