Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kalisz
 

ADRES URZĘDU:

Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

WARUNKI PRACY

Praca na terenie Urzędu - przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych.
Praca poza siedzibą Urzędu - kontrole budów i robót budowlanych, konieczność poruszanie się po terenie Powiatu Kaliskiego

ZAKRES ZADAŃ

przeprowadzanie kontroli budów

przygotowywanie dokumentów w trakcie postępowania administracyjnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo. Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 09 sierpnia 2016 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, Pl. Św Józefa , 62-800 Kalisz

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja wytworzona przez:
Ziemowit Józefiak , w dniu:  03‑08‑2016 14:26:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  03‑08‑2016 14:26:09
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2016 14:28:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie