Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu


Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz


tel. (62) 50 14 275, (62) 50 14 277
fax (62) 50 14 276

e-mail: biuro@kalisz.pinb.gov.pl
https://bip.pinb.powiat.kalisz.pl
Adres skrzynki ePUAP: /PINB_Kalisz/SkrytkaESP

Opłaty skarbowe (pełnomocnictwa, pozwolenia na użytkowanie, wydanie zaświadczenia, itp.) należy wpłacać przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Kalisza:

Santander Bank Polska S.A. - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

 

godziny pracy Inspektoratu:

poniedziałek 700 - 1800
wtorek - piątek 700 - 1500

 

Informacja o zmianie przepisów dotyczących składania podań

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, informuje, że zmieniła się ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. 

Jest to zmiana od 5 października 2021 r., która dotyczy między innymi art. 63 § 1 i § 2 Kpa

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania

§ 2.Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Wobec powyższego, możesz:

  • napisać potrzebne pismo i wysłać je pocztą lub kurierem na adres:

                Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

                Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

  • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP, na adres: /PINB_Kalisz/SkrytkaESP

               ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

               Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP;

  • wysłać faksem pod numer (62) 50 14 276;
  • umówić się, przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu, który spisze ze spotkania protokół.

Jeżeli inne przepisy tak nie wskażą, jeżeli prześlesz swoje podanie pocztą e-mail na adres Inspektoratu, Inspektorat nie zajmie się Twoim podaniem i nie dostaniesz na nie odpowiedzi.

Na adres e-mail możesz złożyć jedynie skargi i wnioski z Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, informacje publiczne oraz petycje.

Wtedy Inspektorat zajmie się Twoją sprawą.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  12‑10‑2012 15:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bronisław Krawczyk tel.:korzekwap , w dniu:  12‑10‑2012 15:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2024 09:30:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie