Informacja o możliwości wykonania robót budowlanych w ramach wykonania zastępczego


Kalisz, dnia 15 czerwca 2015r.


NB.7356-03/2011

Informacja o możliwości wykonania robót budowlanych w ramach wykonania zastępczego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, z/s Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, informuje o zamiarze przeprowadzenia, na podstawie art. 130 w zw. z art. 127 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.), w ramach wykonania zastępczego, robót budowlanych polegających na wymianie zniszczonych oraz uzupełnieniu brakujących elementów rynien i rur spustowych, wymianie i uzupełnieniu częściowo brakujących, spękanych i odparzonych tynków zewnętrznych budynku po byłej słodowni, zlokalizowanego w m. Stawiszyn, ul. Konińska 18 (dz. nr 380). Obowiązek wykonania w/w robót wynika z ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu nr 142/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.

Wykonanie zastępcze oznacza, że koszt robót pokryje tutejszy organ ze środków własnych, a następnie będzie ich dochodził od zobowiązanego. PINB w Kaliszu zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych wykonaniem w/w robót o złożenie pisemnej oferty cenowej wykonania w/w robót. Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem "wykonanie zastępcze" zawierająca cenę brutto prosimy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu w terminie do dnia 15 lipca 2015r. Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 29 lipca 2015r. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Termin wykonania prac zostanie ustalony z wykonawcą po wybraniu oferty wykonania w/w robót. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB w Kaliszu, tel. (062) 50-14-275.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Kaliszu
Elżbieta Naskrętska

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Naskrętska , w dniu:  15‑06‑2015 12:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  15‑06‑2015 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2015 12:35:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie