Ochrona Danych Osobowych


Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z siedzibą przy pl. Świętego Józefa 5 w Kaliszu;
  2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest Ewelina Kurzobrocka-Pipia. Z inspektorem można skontaktować się dzwoniąc na numer 62 50 14 207. Informacje można także uzyskać pisząc na adres e-mail: nadzorbudowlanykalisz@op.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadania;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt stosowany w jednostce;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane;
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości załatwienia sprawy.
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Naskrętska
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  25‑05‑2018 13:01:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Naskrętska
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  25‑05‑2018 13:01:10
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2018 09:35:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive