Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z dnia 3.07.2017r.


do właścicieli i zarządców placów zabaw

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu przypomina, iż zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.290 ze zmianami) właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, niedopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Z art.3 pkt 1 w/w ustawy wynika, iż obiektami budowlanymi są mi.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji np. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia wspinaczkowe, bramki i inne urządzenia sportowe.

Mając powyższe na uwadze, właściciele i zarządcy mają obowiązek utrzymywania tych obiektów w należytym stanie technicznym, co wiąże się z koniecznością poddawania ich bieżącym kontrolom pod względem oceny ich sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania oraz przeprowadzaniem bieżących napraw i remontów.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie określają Polskie Normy z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Elżbieta Naskrętska

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Naskrętska , w dniu:  03‑07‑2017 11:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  03‑07‑2017 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2017 11:02:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie