Informacja o możliwości zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego


Kalisz, dnia 16 czerwca 2015r.


NB.7356-03/2007

Informacja o możliwości zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, z/s Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, informuje o zamiarze zlecenia, w ramach art. 81c ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., Poz. 1409 ze zm.), wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, nieużytkowanego domu modlitewnego i domu kantora (dawnej Świątyni ewangelicko - augsburskiej), zlokalizowanego w m. Koźminek, ul. Konopnickiej 13 (dz. nr 323). Obowiązek wykonania w/w ekspertyzy wynika z ostatecznego postanowienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 10 marca 2015r. (WOA.7722.17.2015.MJM).

Zlecenie na koszt osoby zobowiązanej oznacza, że koszt wykonania ekspertyzy pokryje tutejszy organ ze środków własnych, a następnie będzie ich dochodził od zobowiązanego. PINB w Kaliszu zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych wykonaniem w/w ekspertyzy o złożenie pisemnej oferty cenowej wykonania w/w dokumentacji. Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem "ekspertyza techniczna" zawierającą cenę brutto prosimy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu w terminie do dnia 15 lipca 2015r. Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 29 lipca 2015r. Podstawowym kryterium wyboru jest cena. Termin wykonania ekspertyzy zostanie ustalony z wykonawcą po wybraniu oferty wykonania w/w ekspertyzy. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB w Kaliszu, tel. (062) 50-14-275.


Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Kaliszu
Elżbieta Naskrętska

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Naskrętska , w dniu:  16‑06‑2015 10:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  16‑06‑2015 10:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2015 10:05:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie