Informacja o możliwości zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego


Kalisz, dnia 6 kwietnia 2016r.

NB.4210.4.2015 BB

 

Informacja o możliwości zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, z/s Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, informuje o zamiarze zlecenia, w ramach art. 81c ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290), wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, użytkowanego budynku wielorodzinnego (tj. branży konstrukcyjno – budowlanej, instancji sanitarnych, gazowych, grzewczych oraz przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), zlokalizowanego w m. Opatówek, Pl. Wolności 17 (dz. nr 981/6 i 981/5). Obowiązek wykonania w/w ekspertyzy wynika z ostatecznego postanowienia nr 9/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 stycznia 2016r. (NB.4210.4.2015BB).
Zlecenie na koszt osoby zobowiązanej oznacza, że koszt wykonania ekspertyzy pokryje tutejszy organ ze środków własnych, a następnie będzie ich dochodził od zobowiązanego. PINB w Kaliszu zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych wykonaniem w/w ekspertyzy o złożenie pisemnej oferty cenowej wykonania w/w dokumentacji. Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ekspertyza techniczna” zawierającą cenę brutto prosimy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu w terminie do dnia 15 maja 2016r. Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 20 maja 2016r. Podstawowym kryterium wyboru jest cena. Termin wykonania ekspertyzy zostanie ustalony z wykonawcą po wybraniu oferty wykonania w/w ekspertyzy. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB w Kaliszu, tel. (062) 50-14-275.

Informacja wytworzona przez:
Beata Bednarek , w dniu:  06‑04‑2016 11:13:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  06‑04‑2016 11:13:07
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2016 11:15:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie