Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu


OBWIESZCZENIE

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie istotnych odstępstw od decyzji Starosty Kaliskiego nr AB.6740.30.2012 z dnia 18 maja 2012r. udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Marchwacz (dz. nr 18, 11/1, 19/5, 19/6, 17/13, 342/3, 342/4, 30/5, 30/7, 30/8, 36/4, 31/1, 21/7, 21/3, 21/4, 17/15, 344/3, 28/3, 15/11, 11/2, 344/2, 14, 10, 15/13, 15/14, 15/18, 13/2, 13/1, 16, 15/10, 15/2, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 15/17, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/14 - obręb Krowica Zawodnia), gm. Szczytniki.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawyw siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5 pok. 249 (II p) i składać ewentualne uwagi w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Kaliszu
mgr inż. Elżbieta Naskrętska
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  24‑05‑2013 12:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  24‑05‑2013 12:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2014 10:46:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie