Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu


OBWIESZCZENIE

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 24 czerwca 2013r. została wydana decyzja nr 125/2013 (sygn. akt NB.4200.26.2013 AG) nakładająca na inwestora, Gminę Szczytniki, obowiązek sporządzenia i przedłożenia, w terminie do dnia 23 sierpnia 2013r., projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany z dotychczas wykonanych robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Marchwacz (dz. nr 18, 11/1, 19/5, 19/6, 17/13, 342/3, 342/4, 30/5, 30/7, 30/8, 36/4, 31/1, 21/7, 21/3, 21/4, 17/15, 344/3, 28/3, 15/11, 11/2, 344/2, 14, 10, 15/13, 15/14, 15/18, 13/2, 13/1, 16, 15/10, 15/2, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 15/17, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/14 - obręb Krowica Zawodnia), gm. Szczytniki.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego "zawiadomienie stron postępowania bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5 pok. 249 (II p).

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Kaliszu
mgr inż. Elżbieta Naskrętska
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  25‑06‑2013 10:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  25‑06‑2013 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2014 10:47:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie