Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z dnia 8.11.2017r.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu przypomina, że zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zmianami) obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami  ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c w/w ustawy). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

  • osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
  • osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa wyżej oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

W celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa należy:

  • sprawdzić drożność i szczelność przewodów kominowych oraz prawidłowość podłączeń urządzeń grzewczych. do przewodów kominowych,
  • sprawdzić drożność przewodów wentylacyjnych,
  • zapewnić właściwą cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nawiew - wywiew).

Przypominam również, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. obfite opady śniegu), które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób.

"Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego
w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku." (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Naskrętska , w dniu:  08‑11‑2017 15:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: nadzorbudowlanykalisz@op.pl tel.:62 5014275 fax: 62 5014275
, w dniu:  08‑11‑2017 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2017 08:00:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie